Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Under vecka 39 är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella arbeten med ledningar, gator och skog.

Vägarbete Lundagård, Forshaga

Företaget Peab kommer på kommunens uppdrag att byta asfalten på Slåttergatan, Ladugatan och Liegatan. För att göra det kommer de att schakta ur, lägga på ny överbyggnad och sedan asfaltera hela ytan.

Beräknad start är i början av oktober med en gatan i taget. Hela projektet ska vara klart före vintern. Under arbetet kan det stundals bli problem att ta sig fram med bil på gatan. Det finns då möjlighet att köra på gång- och cykelvägen. Undvik att parkera på den gatan där arbetet pågår.

Beröra fastighetsägare har fått information.

VA-anslutning tomter vid Abborrtjärn

Avverkning pågår (privat markägare). Arbete med anslutning av vatten- och avloppsledningar under hösten/vintern.

VA-avslutning fastigheter Acktjärn

Ny anslutning fyra fastigher vid Acktjärn. Preliminärt hösten/vintern.

Vallvägen, Deje

På Vallvägen byter vi ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt lägger ner nya ledningar för dagvattnet. Dagvatten är till exempel regnvatten från tak och fastighetsägare måste därefter separera sitt dagvatten och avloppsvatten. Företaget Nitro Konsult har besiktigat berörda hus. Byggstart 1 juni. Beräknas bli klart på sensommaren.

Under arbetet kan det bli problem med missfärgat dricksvatten både på Vallvägen och omgivande gator. Det är inget fartligt utan försvinner om du spolar kallvatten ett tag.

Senare i år asfalterar vi.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-09-21 av

Sidan uppdaterad:

2020-09-21