Till startsidan
Till startsidan

Trafikplan

Trafikplanen redogör hur trafiksystemet på de kommunala gatorna i Deje och Forshaga tätorter ser ut idag samt ge en inriktning för hur det kan utvecklas fram till 2029, för samtliga trafikslag.

Sammanfattning

Trafikplanen redogör hur trafiksystemet i Deje och Forshaga tätorter ser ut idag samt ge en inriktning för hur trafiksystemet på de kommunala gatorna kan utvecklas fram till 2029 för samtliga trafikslag. För en del gator i centrala Forshaga och Deje tätort redovisas även sektionsritningar för hur gatorna föreslås utformas i framtiden.

Trafikplanen föreslår en utveckling av trafiknätet som bidrar till att tätortscentrum görs mer tillgängligt och tryggt för gång- och cykeltrafik. Trafikutformningen ska bidra till att sänka hastigheterna i centrum för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för våra invånare. Utvecklingen av trafiknätet ska också bidra till att länka samman populära målpunkter i Forshaga och Deje med möjligheter att ta sig dit med alla typer av färdmedel.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Har du frågor eller funderingar som berör trafikplanen är du välkommen att höra av dig till:

Nicole Nelson Nyrén
Samhällsplanerare
e-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se
telefon: 054-17 20 28

Sidan uppdaterad:

2024-05-13