Till starsidan
Till starsidan
2022-06-20
Soptömning midsommar
Ni som har tömning på midsommarafton får era kärl tömda på torsdag 23/6.
Läs mer om Soptömning midsommar
2022-06-13
Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6
Under perioden 15/6-28/6 asfalterar vi Klarälvsbanan mellan Edebyvägen och simhallen i Deje. Under arbetet är sträckan avstängd. Omledning sker via Edebyvägen. Skyltar är uppsatta. 
Läs mer om Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6

Bilda förening

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse.

Föreningsverksamhet får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

När interimstyrelsen tagit fram förslag till namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelseledamöter, revisorer med mera är det dags att kalla till årsmöte. Efter detta första möte är föreningen formellt bildad.

Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. En förening betraktas som så kallad juridisk person när stadgarna är antagna och en styrelse är vald.

Bidragsformer

Det finns olika former av föreningsbidrag som du kan läsa mer om under Bidra, stöd och stipendier.

Tomas Jonsson, administratör Kultur och fritid
Tel: 054-17 22 25
E-post:tomas.jonsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av