Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

På denna sida finns aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Alla kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att se över regler och rutiner för att se hur vi kan bidra till att lindra effekterna av Corona-pandemin i våra verksamheter och för våra målgrupper. Nedan följer information som rör föreninglivet i kommunen.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Håll er uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer och råd. Uppdatera er även om vad det förbund eller den centrala organisation som er förening tillhör rekommenderar.

Forshaga kommun erbjuder följande för vårt lokala föreningsliv

  • Debitering av hallhyra har gjorts fram till 15 mars 2020. Under rådande situation sker löpande dialog med ekonomikontoret samt föreningslivet för när och om debitering av hyror ska ske.
  • Möjlighet att ge uppskov på beviljade stöd om arrangemang, investering eller projekt inte kunnat genomföras.
  • Våra idrottsanläggningar går att boka som vanligt och vi förutsätter att varje förening följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
  • I beredning prioriteras ansökningar av akut karaktär. Övriga beslut om stöd kan senareläggas. Varje förening som ansökt om stöd meddelas vad som gäller för deras ansökan.

Stöd från staten

Regeringen har avsatt en miljard kronor till kultursektorn och idrottsrörelsen. Det är ett extra stöd med anledning av de ekonomiska konsekvenser som sektorerna drabbats av till följd av det nya coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet samt av Riksidrottsförbundet.

Regeringens åtgärdspaketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet och Riksidrottsförbundet informerar löpande på sina webbplatser om de riktlinjer som de följer samt hur deras ekonomiska stöd till föreningslivet påverkas. Även Region Värmland, som regional aktör och bidragsgivare, har information på sin webbplats om hur bidrag till regionens instutioner och föreningar påverkas.

Besök deras webbplatser för att hålla dig uppdaterad.

Hur mår ni?

För att få veta mer om er situation skickade vi, i slutet av mars, ut en enkät. Genom enkäten vill vi kartlägga hur föreningslivet i kommunen har påverkats samt tros påverkas av coronaviruset. Detta görs för att synliggöra föreningars förutsättningar, eventuella riskfaktorer samt behov av insatser i den här unika situationen. Enkäten går fortfarande att besvara. Era svar är värdefulla.

Besvara enkäten om hur coronaviruset påverkat er förening.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen om du har frågor

Har ni några frågor med anledning av läget så är ni självklart välkomna att höra av er. Situationen är unik och det är inte lätt för någon av oss att veta vilka vägar som är de rätta. Därav kan det vara bra att få diskutera frågan tillsammans.

Inför besök rekommenderas en kontakt via e-post eller telefon för att säkerställa att den du vill möta finns på plats på arbetsplatsen och är symtomfri.

Elin Jansson
Telefon: 054- 17 21 25
E-post: elin.jansson@forshaga.se

Anna Olin
Telefon: 054-17 20 51
E-post: anna.olin@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-04-20 av