Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

På denna sida finns aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Alla kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att se över regler och rutiner för att se hur vi kan bidra till att lindra effekterna av Corona-pandemin i våra verksamheter och för våra målgrupper. Nedan följer information som rör föreninglivet i kommunen.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för en allmän smittspridning i Sverige kvarstår. Håll er uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer och råd. Uppdatera er även om vad det förbund eller den centrala organisation som er förening tillhör rekommenderar.

Forshaga kommun erbjuder följande för vårt lokala föreningsliv

  • Möjlighet att ge uppskov på beviljade stöd om arrangemang, investering eller projekt inte kunnat genomföras.
  • I beredning prioriteras ansökningar av akut karaktär. Övriga beslut om stöd kan senareläggas. Varje förening som ansökt om stöd meddelas vad som gäller för deras ansökan.
  • Om behov finns för hyreslättnad vid exempelvis hallhyra, ta kontakt med kommunen för dialog om hur detta kan lösas.

Stöd från staten

Kulturrådet och Riksidrottsförbundet informerar löpande på sina webbplatser om riktlinjer samt hur deras ekonomiska stöd till föreningslivet påverkas. Även Region Värmland, som regional aktör och bidragsgivare, har information på sin webbplats om hur bidrag till regionens instutioner och föreningar påverkas.

Välkommen om du har frågor

Har ni frågor är ni självklart välkomna att höra av er. Situationen är unik och det är inte lätt för någon av oss att veta vilka vägar som är de rätta. Därav kan det vara bra att få diskutera frågan tillsammans.

Elin Jansson
Telefon: 054- 17 21 25
E-post: elin.jansson@forshaga.se

Anna Olin
Telefon: 054-17 20 51
E-post: anna.olin@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av