Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Hur kan vi ställa om?

Här ger vi föreningar tips om att ställa om istället för att ställa in under coronapandemin.

Det finns kanske saker som er förening kan göra trots att den ordinarie verksamheten har påverkats och kanske pausats för tillfället. Saker som gör att ni trots allt kan ha kontakt med medlemmarna, få in vissa intäkter och kanske få inspiration till ny verksamhet.

Att fortsätta hålla kontakt med sina medlemmar och styrelsen är av vikt för det sociala samt för att verksamheten ska underhållas. Fundera på om ett fysiskt möte istället kan hållas digitalt eller via telefon.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

 • Flytta ut träningen till motionsspår, utegym, gräsplaner eller andra platser där deltagarna kan ha distans till varandra. Förutom att träningen blir gjord är det också ett bra sätt att marknadsföra föreningen och dess verksamhet– sätt på er lagtröjor eller ta med en föreningsflagga och visa upp er för invånarna!
 • Träna på nya sätt – utveckla träning i rörlighet, stretch eller mental träning som kan stärka den ordinarie träningen längre fram.
 • Dela upp träningsgrupperna i mindre grupper och gör fler kortare pass för att trots allt kunna erbjuda träningstillfällen.
 • Uppmuntra medlemmar att träna på egen hand genom att skriva ihop träningspass och delge online via text eller varför inte via videolänk?
 • Träna på teori och samtal - diskutera till exempel jämlikhet, reflektera kring trygghet och säkerhet, första hjälpen eller ledarskap.

Om föreningen har en anläggning som brukar hyras ut kan det vara en stor förlust att hyresintäkter missas under coronapandemin.

 • Finns det enskilda inventarier eller annat i/på anläggningen som kan hyras ut istället?
 • Kan anläggning användas till något annat än vad den brukar användas till?

Planerar ni ett arrangemang, som kan dra en större publik, behöver ni tänka till kring hur arrangemanget ska utformas..

 • Går arrangemanget att flytta fram och genomföra när smittorisken inte finns kvar?
 • Finns det möjlighet att genomföra aktiviteten, till exempel en konsert eller uppvisning, online?
 • Kan ni göra något annat under det avsatta datumet för att synliggöra föreningen och förhoppningsvis kunna ge intäkter?

Använd sociala medier till att synliggöra vad som skulle ha skapats i den skaparverkstad som var planerad. Filma, ta bilder och/eller skriv ihop inspirerande texter om det ni skapar. Det kan ge god marknadsföring och när pandemin är över kan ni ha nått någon mer som vill skapa ihop med er!

Skapa dialog med medlemmar och andra intressenter. Vad gör de för kreativt när de inte skapar med er? Be dem berätta i sociala medier, genom telefonkontakt, skicka in exempel som ni sedan kan visa upp digitalt eller på plats.

Planera för mindre aktiviteter hellre än större – aktiviteter som ni vet kommer att kunna genomföras. Planera utifrån nuläget. Om nuläget inte skulle förändras inom en snar framtid kan aktiviteten genomföras trots allt. Om läget blir till det bättre kan aktiviteten även då genomföras. Vad vill ni uppnå och hur kan ni nå dit utifrån de förutsättningar som råder just nu?

Hör av er till bidragsgivare för att kontrollera hur de diskuterar i nuläget. För en dialog om era förutsättningar. För minskad oro och ökad förståelse bör en kontakt tas med de aktörer som på olika vis stöttar föreningen.

Ta även kontakt med bidragsgivare om planerade årsmöten eller andra beslutande möten inte har kunnat genomföras och det kan komma att påverka er redovisning av eller ansökan om ekonomiskt stöd.

Om matcher eller andra arrangemang ställs in kan det innebära minskade kioskintäkter. Vissa föreningar har även försäljning av andra produkter löpande som påverkas under pandemin.

 • Kan anläggningen användas på annat vis än traditionellt?
  • Öppna upp bara kiosken en vårhelg och sälj glass och korv med bröd till de som önskar komma för att fika, tar en promenad förbi området eller som vill spontanidrotta.
 • Säljer ni produkter som kan läggas ut på exempelvis Facebook eller andra sociala medier?
  • Publicera produkterna onilne och låt kunderna kunna köpa via digitala kanaler och sedan hämta upp på bestämd tid. Kanske kan även hemkörning erbjudas?

Om verksamheten påverkas på så vis att personal inte har samma arbetsbelastning eller att sysselsättningen inte längre är densamma kan idéer behövas för att kunna behålla personal.

 • Kan personalen göra något annat under pandemin? De kanske kan handla mat eller besöka apoteket åt personer i riskgrupper.
 • Finns det saker som föreningen inte brukar hinna med att göra som nu skulle kunna göras? Rensa förråd, inventera etc.
 • Finns det utvecklingsprojekt eller investeringar som föreningen vill göra men inte har hunnit skrivit ned i en plan? Finns det bidrag att söka – var och hur söks dem? Kan personalen se över detta?
 • Personalen kan behöva korttidspermitteras. Kontakta Arbetsförmedlingen för att undersöka om detta är en möjlighet för er förening och om hur det i så fall fungerar.

Pandemin påverkar oss alla på olika vis. Vissa kan känna oro inför viruset och därav välja bort aktiviteter eller miljöer med andra människor. Information är ett sätt att öka tryggheten hos individer.

 • berätta hur ni håller anläggningen ren,
 • visa hur ni uppmuntrar personer till god handhygien genom anslag, handsprit vid entrén eller handtvål på toaletten,
 • tydliggör riktlinjerna som gäller på er klubb eller i er förening för att synliggöra att er förening bryr er,
 • tydliggör att ni i den befintliga verksamheten gör allt för att minska smittspridning

Samarbeta föreningar emellan. Det kan finnas föreningar vars verksamhet har påverkas på så vis att den inte är lika regelbunden eller helt har ställts in. Kanske finns där medlemmar som är intresserade av att göra något annat under tiden som deras verksamhet måste vila. Kan de fungera som funktionärer vid en aktivitet eller ett arrangemang?

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-06-21