Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-18
I morgon tisdag 19/10 är del av Enåsgatan avstängd på grund av ledningsarbete.
Gäller sträckan efter Norra Lagerlöfsgatan/högbrogatan fram till Lillåsgatan.
Läs mer om I morgon tisdag 19/10 är del av Enåsgatan avstängd på grund av ledningsarbete.

Tänk på GDPR när ni arbetar digitalt

Då vår vardag till stor del blivit digitaliserad under coronapandemin har nya frågor väckts kring hur dokument, bilder och andra uppgifter får delas och spridas.

Kultur- och fritidsenheten har fått frågor kring detta från föreningslivet och har därför sammanfattat vad som är viktigt att tänka på.

Vad är dataskyddsförordningen (GDPR)?

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskilda individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller i hela EU.

Vad gäller för föreningar?

Föreningar behandlar personuppgifter på olika sätt genom exempelvis medlemslistor, bilder och närvarolistor.

Föreningar behöver tänka på att behandla medlemmars personuppgifter enligt principerna att bara samla in uppgifter för specifika ändamål, bara samla in de uppgifter som är relevanta för ändamålet, se till att ha korrekta uppgifter och att inte spara uppgifter längre tid än nödvändigt.

När uppgifter samlas in om en medlem måste föreningen bland annat informera medlemmen om vem som är personuppgiftsansvarig (oftast föreningens styrelse), hur personuppgiftsansvarig kan kontaktas, vilka personuppgifter som behandlas, varför personuppgifterna tas in samt vilka som kommer kunna ta del av uppgifterna.

Föreningens medlemmar har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter föreningen behandlar om dem i form av ett utdrag.

Dokumentera ert arbete med personuppgifter

Föreningen måste skriva ner rutiner för att behandla personuppgifter. Detta kallas register över behandling. Registret ska vara skriftligt, vara tillgängligt i elektroniskt format för Integritetsskyddsmyndigheten och hållas uppdaterat.

Skydda personuppgifterna

Föreningen är ansvarig för att skydda personuppgifterna som behandlas på ett bra sätt. Detta gör ni genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå beror på bland annat vilken typ av personuppgifter det handlar om, hur omfattande personuppgiftsbehandlingen är och varför ni behandlar personuppgifterna. Det beror också på vilka risker behandlingen kan innebära för medlemmarnas rättigheter och friheter.

Bilder

Allt som går att koppla till någon, som bidrar till att identifiera en person – det är en personuppgift. Det innebär att även bilder kan vara personuppgifter.

Bilder på personer får delas utifrån olika grunder. I vissa fall kan ett samtycke behövas från personen på bilden, där denne godkänner hur bilden får användas och publiceras. I andra fall kan föreningen hänvisa till intresseavvägning som handlar om att föreningens intresse av att publicera bilder väger tyngre än det intresse som personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Intresseavvägning kan exempelvis vara en grund för att publicera bilder som marknadsför föreningens verksamhet.

Tänk på att bilder även kan omfattas av upphovsrätt och ska behandlas enligt den.

Mer information

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om GDPR och personuppgifter.

Du kan även höra av dig till oss på kommunen för att ställa frågor om dataskyddsförordningen, att arbeta digitalt eller hur ni kan anpassa er verksamhet efter rådande situation. Ring oss via kommunens växel på telefonnummer 054-17 20 00 eller mejla till kultur.fritid@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av