Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Uppdaterad 2020-09-23. Fram till och med 28 september är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Stöd och stipendier

Föreningar som är verksamma inom Forshaga kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Stöd och stipendier     

Föreningar som är verksamma inom Forshaga kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.     

Stödformer

 • Grundstöd – Stödberättigad förening
 • Kommunalt aktivitetsstöd
 • Anläggning- & hyresstöd
 • Stöd till investering
 • Utbildningsstöd
 • Stöd till nystartade föreningar
 • Stöd till arrangemang
 • Ansöka om säsongstider i hallar
 • Mötesplatsstöd (Öppen verksamhet, Projektstöd)

I mötesplatsstöd finns det två underliggande stöd: Öppen verksamhet och Projektstöd. För att ansöka om dessa stöd använd blanketten Mötesplatsstöd. Du hittar den under e-tjänster.

Läs mer om stöden i dokumentet "Regler för stöd till kultur-och fritidsföreningar", som besämdes i kommunfullmäktige 2019-04-02.

Ansökningsdatum

Ansökningar om stöd bereds en gång i månaden i en gemensam beredningsgrupp på kultur- och fritidsenheten. Observera att under semestermånaderna juni-augusti kan handläggningstiden och svarstiden på ansökningar bli fördröjd. 

Den 25/2:
Kommunalt aktivitetsstöd för barn-och ungdomsverksamhet, 1 juli-31 december

Den 30/4:
Säsongstider i hallar

Den 25/8:

 • Grundstöd - Stödberättigad förening
 • Kommunalt aktivitetsstöd för barn-och ungdomsverksamhet,
  1 januari-30 juni
 • Anläggning- & hyresstöd

Dessa stöd går att söka löpande under året:

 • Stöd till investering
 • Utbildningsstöd
 • Mötesplatsstöd
 • Stöd till nystartade föreningar
 • Stöd till arrangemang

Den 30/9:
Verksamhetsstöd till studieförbund, centrala och regionala organisationer. 

Stödregler

Vilka regler som gäller för de olika stödformerna kan ni läsa om i dokumentet "Regler för stöd till kultur-och fritidsföreningar". 

Stöd till arrangemang ersätter tidigare kulturbidraget – kulturprogramsstöd.

Ansökan om stöden görs på särskilda blanketter som du hittar i under E-tjänster och blanketter.

Stipendier

Forshaga kommun uppmärksammar varje år goda insatser inom kultur och fritid genom att dela ut stipendier. Nedan ser du vilka olika stipendier som finns att söka hos kommunen. Förslag på stipendiater lämnas i november, vi informerar på vår webbplats samt annonserar när det är dags.

Stefan Holm-stipendium

För att stärka andra idrottsungdomar till att följa Stefan Holms goda exempel, har vi inrättat Stefan Holm-stipendiet. Stipendiet delas ut till den idrottsungdom som visat stor talang i sitt idrottsutövande, bor i Forshaga kommun och är i åldern 15-20 år.

Ungdomsledarstipendium

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som i sin gärning gynnat ungdomsarbetet och visat initiativrikedom och betydande förmåga inom området.

Kulturstipendium

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som gynnat kulturen på ett positivt sätt för Forshaga kommun.

Vill du veta mer?

Tomas Jonsson, administratör kultur- och fritid
Telefon: 054-17 22 25
E-post: tomas.jonsson@forshaga.se

Elin Jansson, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 054-17 21 25
E-post: elin.jansson@forshaga.se  

Anna Olin, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 054-17 20 51
E-post: anna.olin@forshaga.se  

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-06-23 av