Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Stöd och stipendier

Föreningar som är verksamma inom Forshaga kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Stöd och stipendier     

Föreningar som är verksamma inom Forshaga kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.     

Stödformer

 • Grundstöd – Stödberättigad förening
 • Kommunalt aktivitetsstöd
 • Anläggning- & hyresstöd
 • Stöd till investering
 • Utbildningsstöd
 • Stöd till nystartade föreningar
 • Stöd till arrangemang
 • Ansöka om säsongstider i hallar
 • Mötesplatsstöd (Öppen verksamhet, Projektstöd, Uppdragsstöd)

I mötesplatsstöd finns det tre underliggande stöd: Öppen verksamhet, Projektstöd och Uppdragsstöd. För att ansöka om dessa stöd kontakta kultur- och fritidsenheten. Se kontaktuppgifter nedan eller mejla kultur.fritid@forshaga.se.

Läs mer om stöden i dokumentet "Regler för stöd till kultur-och fritidsföreningar"..

Ansökningsdatum

Ansökningar om stöd bereds en gång i månaden i en gemensam beredningsgrupp på kultur- och fritidsenheten. Observera att under semestermånaderna juni-augusti kan handläggningstiden och svarstiden på ansökningar bli fördröjd. 

Den 25/2:
Kommunalt aktivitetsstöd för barn-och ungdomsverksamhet, 1 juli-31 december

Den 30/4:
Säsongstider i hallar

Den 25/8:

 • Grundstöd - Stödberättigad förening
 • Kommunalt aktivitetsstöd för barn-och ungdomsverksamhet,
  1 januari-30 juni
 • Anläggning- & hyresstöd

Dessa stöd går att söka löpande under året:

 • Stöd till investering
 • Utbildningsstöd
 • Mötesplatsstöd
 • Stöd till nystartade föreningar
 • Stöd till arrangemang

Stödregler

Vilka regler som gäller för de olika stödformerna kan ni läsa om i dokumentet "Regler för stöd till kultur-och fritidsföreningar". 

Ansökan om stöden görs på särskilda blanketter som du hittar i under E-tjänster och blanketter.

Stipendier

Forshaga kommun uppmärksammar varje år goda insatser inom kultur och fritid genom att dela ut stipendier. Nedan ser du vilka olika stipendier som finns att söka hos kommunen. Förslag på stipendiater lämnas i november, vi informerar på vår webbplats samt annonserar när det är dags.

Stefan Holm-stipendium

För att stärka andra idrottsungdomar till att följa Stefan Holms goda exempel, har vi inrättat Stefan Holm-stipendiet. Stipendiet delas ut till den idrottsungdom som visat stor talang i sitt idrottsutövande, bor i Forshaga kommun och är i åldern 15-20 år.

Ungdomsledarstipendium

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som i sin gärning gynnat ungdomsarbetet och visat initiativrikedom och betydande förmåga inom området.

Kulturstipendium

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som gynnat kulturen på ett positivt sätt för Forshaga kommun.

Vill du veta mer?

Tomas Jonsson, administratör kultur- och fritid
Telefon: 054-17 22 25
E-post: tomas.jonsson@forshaga.se

Elin Jansson, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 054-17 21 25
E-post: elin.jansson@forshaga.se  

Anna Olin, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 054-17 20 51
E-post: anna.olin@forshaga.se  

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av