Till startsidan
Till startsidan

Badplatser

I vår kommun finns flera natursköna friluftsbad. Vi testar badvattnet flera gånger varje sommar och här kan du se vilken kvalitet vattnet har.

Badplatser som kommuner har hand måste provtas och besiktigas regelbundet för allas säkerhet. Hur vattenkvaliteten vid våra badplatser registreras vid varje provtagning hos Havs- och vattenmyndigheten.

Ta del av aktuell vattenkvalitet i Forshaga kommun på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vad betyder bedömningen?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Kommunala badplatser

Abborrtjärn, Forshaga
Torrklosett, grillplats, soptunna.

Skivtjärn, Deje
Brygga, ramp, omklädningsrum, slamtoalett med skötbord och utrymme för rullstol, grillplats, soptunna.

Visten, Deje
Omklädningsrum, torrklosett, soptunna.

Västra Örten, Mölnbacka
Brygga, omklädningsrum, torrklosett, soptunna.

Klarälven

Närheten till Klarälven är fantastisk, men Klarälven är ingen offentlig badplats och vi uppmanar dig att vara försiktig.

Vi avråder från bad i älven och vill uppmärksamma dig på att:

  • Vattenströmmarna är starka och varierar längs älvfåran
  • Vattendjup och bottendjup kan variera från dag till dag
  • Flytande bråte, stockar och avfall kan komma flytande i vattnet eller ligga på bottnen
  • Båttrafik kan passera

Arnästjärn

Vi vill avråda från att bada i Arnästjärn. Eftersom tjärnen använts som fiskeplats i många år kan det finnas krokar och andra vassa föremål på botten. Badförbudet gäller både människor och hundar.

Bada med hund

I älven och vid andra vattendrag och sjöar är hundar välkomna att bada. Om hunden följer med till en kommunal badplats får den däremot inte bada och den ska hållas kopplad.

Dykbesiktning av badplatser

Inför badsäsongen genomför kommunen dykbesiktning på alla kommunala badplatser. Syftet är att hitta och undanröja eventuella farliga föremål som döljer sig under ytan.

Glöm inte att ta för vana att alltid undersöka vad som döljer sig under ytan innan du dyker för att undvika dykolyckor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av