Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Avtalsvillkor båtplats Visten

1. Båtplatser

Båtplatsens storlek är längd 5,0 meter, bredd mellan 2,5 - 3,5 meter. Båtplatsen får endast användas för båt ägd och försäkrad i hyresgästens eget namn. Bild på båt är obligatoriskt. Uppgift om bild och försäkringsbevis skall skickas till Kommunteknik och service i samband med tecknandet av båtplatsavtal samt byte av båt.

2. Avtalslängd

En säsong är perioden 1 maj-31 oktober. Avtalet gäller från 1 januari till 31 december 2024. Det förnyas automatiskt om inte uppsägning sker senast 30 november innevarande arrendeår.

3. Hyresavgift

Hyran för en båtplats är 2500 kr inklusive moms och faktureras en gång per år. Hyreshöjning sker med 2% varje år.

4. Nyckel

En nyckel till lås av grind vid ingången till bryggan lämnas ut av kommunen och kvitteras av hyresgästen. Borttappad nyckel debiteras hyresgästen med 500 kr.

5. Båtägarens ansvar

Det är båtägarens ansvar att förtöja båten på sådant sätt att den inte utgör fara för övriga båtar. All verksamhet på och vid bryggan sker på egen risk.

6. Överlåtelse

Det finns möjlighet att överlåta båtplats tillfällig under en säsong. Önskemål om detta ska göras skriftligt till kommunen. Då erbjuder vi platsen till någon annan i båtplatskön som kan använda den och betala avgiften för säsongen. Man kan endast överlåta sin båtplats tillfälligt en gång (säsong). Det är inte tillåtet att själv hyra ut båtplats i andra hand.

7. Regler för bränsle på sjön Visten

Sjön Visten är kommunens vattentäkt. Nya bestämmelser är tagna 220901, vilket innebär restriktioner när det gäller bränsle till båtar.

Användning av båtar med dieselmotor utan direktinsprutning eller tvåtaktsmotorer som inte är försedda med direktinsprutning är förbjudna att användas från och med 2027.

Förvaring av bensin eller diesel ombord på båt eller annat fordon är förbjuden. Undantag gäller för bränsle till båt med max 75 liter som förvaras i trycktank eller i fast monterad tank i båt.

Tankning av båtar är förbjuden. Undantaget är tankning som sker på en plats som är utformad så att hela den hanterade volymen vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

8. Uppsägning

Kommunen äger rätt att ensidigt säga upp detta avtal om villkoren inte uppfylls av hyresgästen eller om misskötsel sker. Avgiften för innevarande år återbetalas inte.

Önskar hyresgästen säga upp avtalet ska det ske skriftligen till kommunen senast 30 november innevarande arrendeår.

Önskar kommunen säga upp avtalet ska de ske skriftligen senast 30 november innevarande arrendeår.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-29