Till starsidan
Till starsidan

Avtalsvillkor båtplats Visten

1. Båtplatser

Kommunen har 50 båtplatser i sjön Visten vid Doktorudden. 40 platser är 2,5 meter breda och tio platser är 3,1-3,5 meter breda. Båtplats får endast användas för egen båt som är försäkrad i hyresgästens eget namn.

2. Avtalslängd

En säsong är perioden 1 maj-31 oktober. Avtalet gäller en säsong i taget och förnyas automatiskt om inte uppsägning sker senast 31 december året före den nya säsongen.

3. Hyresavgift

Hyran per säsong för en båtplats är 1 900 kronor inklusive moms. Kommunen fakturerar hyran i april varje år och hyresgäst ska betala den innan båtplatsen får användas.

4. Nyckel

En nyckel till lås av grind vid ingången till bryggan lämnas ut av kommunen och kvitteras av hyresgästen. Borttappad nyckel debiteras hyresgästen med 500 kr.

5. Båtägarens ansvar

Det är båtägarens ansvar att förtöja båten på sådant sätt att den inte är en fara för övriga båtar. All verksamhet vid och på bryggan sker på egen risk. Båten ska vara försäkrad mot tredje man. Försäkringen ska vara utställd på båtplatsinnehavaren. Uppgift om gällande försäkring för båten ska skickas till kommunteknik och service i samband med tecknandet av båtplatsavtal samt byte av båt.

6. Överlåtelse

Det finns möjlighet att överlåta båtplats tillfällig under en säsong. Önskemål om detta ska göras skriftligt till kommunen. Då erbjuder vi platsen till någon annan i båtplatskön som kan använda den och betala avgiften för säsongen. Man kan endast överlåta sin båtplats tillfälligt en gång (säsong). Det är inte tillåtet att själv hyra ut båtplats i andra hand.

7. Regler för bränsle på sjön Visten

Sjön Visten är kommunens vattentäkt. Nya bestämmelser är tagna 220901, vilket innebär restriktioner när det gäller bränsle till båtar.

Användning av båtar med dieselmotor utan direktinsprutning eller tvåtaktsmotorer som inte är försedda med direktinsprutning är förbjudna att användas från och med 2027.

Förvaring av bensin eller diesel ombord på båt eller annat fordon är förbjuden. Undantag gäller för bränsle till båt med max 75 liter som förvaras i trycktank eller i fast monterad tank i båt.

Tankning av båtar är förbjuden. Undantaget är tankning som sker på en plats som är utformad så att hela den hanterade volymen vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

8. Uppsägning vid misskötsel

Kommunen äger rätt att ensidigt säga upp avtalet om villkoren inte uppfylls av hyresgästen eller om misskötsel sker. Avgiften för innevarande år återbetalas inte.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-09-15