Till startsidan
Till startsidan

Naturområden, naturresevat

Det finns fem naturreservat i kommunen och många nyckelbiotoper. Några nyckelbiotoper finns i skog som kommunen äger.

Nyckelbiotoper

I kommunens skog vid Hällekil i närheten av Fisktjärn, finns tre stycken nyckelbiotoper. De finns vid Gruvberget, Långtjärnsberget och Harberet. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. I Hällekil är de främst knutna till bergsbranter med hyperit.

Skogsstyrelsen, karttjänst med bland annat nyckelbiotoper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Det finns fem naturreservat i kommunen men inget på kommunal mark. Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och bevara hotade djur- och växtarter. Det är Länsstyrelsen som förvaltar reservaten och mer information finns på deras webbplats.

Edeby naturreservat

Pannkakans naturreservat

Tjärnbergets naturreservat

Torsbergets naturrserervat

Örtenbergets naturreservat

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen innehåller information om kommunens skogar, biotoper, skogstyper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens tätortsnära skog. Skötsel och avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Bostadsnära skog

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-02