Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Ska vi bygga om eller bygga en ny simhall? 

Simhallen i Deje byggdes för snart 50 år sedan och konstruktionen har idag stora brister. Vi utreder förutsättningarna för att bygga en ny simhall.

Bakgrund

Simhallen i Deje byggdes av Ulleruds kommun 1972. Det är snart 50 år sedan och simhallen har idag stora brister. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår elever i kommunens simundervisning.

Utredning om simhallens framtid

Sedan 2016 pågår en utredning om simhallens framtid. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är politisk styrgrupp och utredningsgruppen har bland annat besökt flera simhallar.

KSAU har antagit företaget Serneke som partneringentreprenör för projektet om- eller nybyggnation av simhall. Projektet består av tre faser: utredning (inledningsfas), projektering (fas 1), byggnation (fas 2). En projektledningsgrupp med personer från Serneke och kommunen arbetar med att ta fram underlag och kalkyler för att politikerna ska kunna fatta beslut om att bygga en ny simhall.

Enligt plan ska kommunfullmäktige fatta beslut om investeringsbudget den 23 juni och där ingår eventuellt byggnation av ny hall. Om beslutet blir att bygga en ny hall, kommer alla nödvändiga ritningar och upphandlingar att göras under hösten. Beräknad byggstart i början av 2021.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-04-23 av

Sidan uppdaterad:

2020-04-23