Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Ska vi bygga om eller bygga en ny simhall? 

Simhallen i Deje byggdes för snart 50 år sedan och konstruktionen har idag stora brister. Kommunfullmäktige har beslutat om investering 2022 och 2023.

Bakgrund

Simhallen i Deje byggdes av Ulleruds kommun 1972. Det är snart 50 år sedan och simhallen har idag stora brister. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår elever i kommunens simundervisning.

Projektet

Redan år 2016 började vi titta på simhallens framtid. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är politisk styrgrupp. Utredningsgruppen har bland annat besökt simhallar i andra kommuner i landet. Kommunen har anlitat Serneke som partneringentreprenör för projektet om- eller nybyggnation av simhall.

Projektet består av tre faser: utredning (inledningsfas), projektering (fas 1), byggnation (fas 2). En projektledningsgrupp med personer från Serneke och kommunen arbetar med att ta fram underlag och kalkyler för att politikerna ska kunna fatta beslut.

Fyra alternativ

1. Ombyggnad av nuvarande simhall

Kostnad cirka 75 miljoner kronor med ytan 1588 m2. Högre driftkostnad. Det skulle innebära samma möjligheter som idag för kommunens verksamheter samt kommunens invånare.

2. Nybyggnation av simhall, likadan yta som befintlig

Kostnad cirka 52 miljoner kronor med ytan 1588 m2. Högre driftkostnad. Det skulle innebära samma möjligheter som idag för kommunens verksamheter samt kommunens invånare.

3. Nybyggnation av simhall med större yta

Kostnad cirka 128 miljoner kronor med ytan 3392 m2. Tillgänglig för fler i och utanför kommunen. Stora möjligheter till samverkan för näringsliv, föreningsliv samt kommun.

4. Avveckling

Kostnad cirka 5 miljoner kronor. Avsaknad av meningsfull mötesplats samt avsaknad av tillgänglig simundervisning/träning för kommunens skolor samt för föreningslivet. Minskad årlig driftkostnad på cirka 4 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att ta upp medel i investeringsbudget 2022 och 2023 för en simhall.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-11-25