Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Ska vi bygga om eller bygga en ny simhall? 

Simhallen i Deje byggdes för snart 50 år sedan och konstruktionen har idag stora brister. Vi utreder förutsättningarna för att bygga en ny simhall.

Bakgrund

Simhallen i Deje byggdes av Ulleruds kommun 1972. Det är snart 50 år sedan och simhallen har idag stora brister. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår elever i kommunens simundervisning.

Utredning om simhallens framtid

Sedan 2016 pågår en utredning om simhallens framtid. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är politisk styrgrupp och utredningsgruppen har bland annat besökt flera simhallar.

KSAU har antagit företaget Serneke som partneringentreprenör för projektet om- eller nybyggnation av simhall. Projektet består av tre faser: utredning (inledningsfas), projektering (fas 1), byggnation (fas 2). En projektledningsgrupp med personer från Serneke och kommunen arbetar med att ta fram underlag och kalkyler för att politikerna ska kunna fatta beslut om att bygga en ny simhall.

Vid möte med kommunstyerlsens arbetsutskott den 1 juni fick ledamöterna information om pågående utredning. Beslutet blev att notera informationen och att ärendet tas upp i budgetberedningen under hösten 2020.

Följande fyra alternativ finns att ta ställning till

1. Ombyggnad av nuvarande simhall

Kostnad cirka 75 miljoner kronor med ytan 1588 m2. Högre driftkostnad. Det skulle innebära samma möjligheter som idag för kommunens verksamheter samt kommunens invånare.

2. Nybyggnation av simhall, likadan yta som befintlig

Kostnad cirka 52 miljoner kronor med ytan 1588 m2. Högre driftkostnad. Det skulle innebära samma möjligheter som idag för kommunens verksamheter samt kommunens invånare.

3. Nybyggnation av simhall med större yta

Kostnad cirka 128 miljoner kronor med ytan 3392 m2. Tillgänglig för fler i och utanför kommunen. Stora möjligheter till samverkan för näringsliv, föreningsliv samt kommun.

4. Avveckling

Kostnad cirka 5 miljoner kronor. Avsaknad av meningsfull mötesplats samt avsaknad av tillgänglig simundervisning/träning för kommunens skolor samt för föreningslivet. Minskad årlig driftkostnad på cirka 4 miljoner kronor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-06-02 av

Sidan uppdaterad:

2020-06-02