Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Stöd, bidrag och stipendier

Forshaga kommuns kulturbidrag är avsett för arrangemang som stärka till exempel kulturlivet i kommunen. Det ska särskilt gynna barn och unga samt tillföra god hälsa bland medborgarna genom ökade sociala upplevelser.

Mål för den nationella kulturpolitiken är att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald, och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Regler

  • Bidrag kan endast sökas för verksamhet inom Forshaga kommun
  • Bidraget ska fördelas så brett som möjligt
  • I ansökan ska det beskrivas hur verksamheten stärker och utvecklar det lokala kulturlivet och hur verksamheten blir tillgänglig för allmänheten
  • Det ska framgå i ansökan när arrangemanget ska genomföras
  • Bidraget kan inte sökas av företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala verksamheter, slutna sällskap eller kommunala bolag
  • Om projektet ändras eller inte genomförs helt eller delvis, ska kultur- och fritidsenheten meddelas. Det kan då bli aktuellt med ändring av beviljat belopp. Detsamma gäller om redovisning inte sker inom föreskriven tid.

Ansökan kulturbidrag

Ansökningar behandlas löpande, men ska vara kommunen tillhanda minst 30 dagar innan arrangemangets genomförande. Blanketten för kulturbidrag, ansökan om arrangemangsstöd, finns bland e-tjänsterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fyll i blanketten och underteckna den, sedan skickar du den via posten till:

Kultur- och fritidsenheten
Box 93 667 22 Forshaga

Eller via e-post till: tomas.jonsson@forshaga.se

Beslut

Vid ansökningar under 10 000 kronor fattas beslut av kultur- och fritidsenheten. Vid större belopp är det kommunstyrelsen som beslutar om bidraget beviljas eller inte. Ansökningar på belopp över 10 000 kronor har därför längre handläggningstid.

Redovisning och utbetalning

Utbetalning sker först efter arrangemanget är genomfört och kommunen har tagit emot en redovning. Redovisningsblankett finns på hemsidan och skickas ut i samband med beslutet. Redovisning ska ske senast 30 dagar efter arrangemangets genomförande.

Annonsering och marknadsföring

I annonsering och annan marknadsföring ska det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Forshaga kommun.

Kontakt

Tomas Jonsson, administratör
Telefon: 054-17 22 25 
E-post: tomas.jonsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av