Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos unga.

Vi finns till för att eleverna ska må bra och kunna utvecklas inom grundskolan. Elevhälsan träffas varje vecka och består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog.

Elevhälsan verkar för att den psykosociala, pedagogiska och fysiska miljön inom skolans verksamhet skall skapa möjligheter för elever att utvecklas positivt och känna glädje och lust att lära.

När en elev har svårigheter att nå målen i skolan har skolan skyldighet att utreda elevens behov för att därefter kunna erbjuda rätt stöd.

Rektor har ansvaret för elevhälsoarbetet och elevhälsans personal samarbetar med övrig personal och andra aktörer i övergripande elevhälsofrågor.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Barnhälsan

Barnhälsogruppen är en del av förskolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn. Samarbetet mellan kommun och barnhälsovården gäller barn i förskolan, 1 till 5 år.

läs mer om barnhälsan här

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-20 av

Sidan uppdaterad:

2019-12-20