Till starsidan
Till starsidan

Föräldrakurs, känslostarka familjer.

En grupp för dig som lever i en känslostark familj och behöver råd och stöd samt träffa andra i liknande situation.

Föräldragruppen för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt för föräldrar som upplever sig leva i en känslostark familj. Med en känslostark familj menar vi här att det finns mycket känslor och behov som ibland kan vara svåra att hantera.

Vi går igenom grunden i Vägledande Samspel/ICDP där fokus
ligger på att hitta ett positivt förhållningssätt i bemötande
med barnen. Varje tillfälle utgår från ett tema med syfte
att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. Vi använder
oss av diskussioner, övningar och filmer.

  • Du blir stärkt i föräldrarollen
  • Du bygger upp ett mer positivt samspel med dina barn
  • Du får redskap att förebygga konflikter
  • Du som förälder kan ta upp frågor kring ditt barn och föräldraskapet

Vi träffas vid nio tillfällen, inklusive ett uppehåll i mitten
av kursen. Det är viktigt att du som deltagare har möjlighet
att närvara vid alla tillfällen för attkunna tillgodogöra dig helheten i programmet.


Plats: LSS-enhetens konferensrum, Slottsvägen 8a
Datum: Nio tisdagar med start den 14 mars
Tid: 14.30 - 16.00

Information

Maria Sundholm, vård- och stödsamordnare
Telefon: 054-17 23 52
E-post: maria.sundholm@forshaga.se

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.seDela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-26