Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Föräldrakurs, känslostarka familjer.

En grupp för dig som lever i en känslostark familj och behöver råd och stöd samt träffa andra i liknande situation.

Föräldragruppen för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt för föräldrar som upplever sig leva i en känslostark familj. Med en känslostark familj menar vi här att det finns mycket känslor och behov som ibland kan vara svåra att hantera.

Vi går igenom grunden i Vägledande Samspel/ICDP där fokus
ligger på att hitta ett positivt förhållningssätt i bemötande
med barnen. Varje tillfälle utgår från ett tema med syfte
att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. Vi använder
oss av diskussioner, övningar och filmer.

  • Du blir stärkt i föräldrarollen
  • Du bygger upp ett mer positivt samspel med dina bar
  • Du får redskap att förebygga konflikter
  • Du som förälder kan ta upp frågor kring ditt barn och föräldraskapet

Vi träffas vid nio tillfällen, inklusive ett uppehåll i mitten
av kursen. Det är viktigt att du som deltagare har möjlighet
att närvara vid alla tillfällen för attkunna tillgodogöra dig helheten i programmet.


Plats: LSS-enhetens konferensrum, Slottsvägen 8a
Datum: start 10 november
Tid: 14.00-15.30

Information

Maria Sundholm, vård- och stödsamordnare
Telefon: 054-17 23 52
E-post: maria.sundholm@forshaga.se

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-09-29