Till startsidan
Till startsidan

Försäkringar

Kommunen har försäkringar till skydd för människor och egendom inom vår verksamhet. Kontakta respekive bolag vid skada.

Olycksfallsförsäkring

Den kollektiva olyckfallsförsäkringen är tecknad via Svedea AB. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer: 6499752
Avtalstid: 2024-01-01-2024-12-31

När och för vem försäkringen gäller

Försäkringen gäller under heltid för:
- Elever i grund- och gymnasieskola inkl. anpassad grund- och gymnasieskola
- Omsorstagare i gruppboende/enskilda hem
- Barn i förskoleverksamhet, daghem, familjedaghem, öppen förskola etc
- Personer i familjedaghem, fosterhem och kontakthem
- Ungdomar i kommunalt uppföljningsansvar
- Elever i friskolor även i annan kommun.

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för:
- Elever i komux/grundvux/kunskapslyftet/SFI,
- Ungdomar 18-25 år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- Bidragstagare i arbetsträning/yrkesintroduktion
- Gode män/förvaltare
- Personer i psykiatrisk träning
- Kontaktpersoner i social verksamhet
- Deltagare i av kommunen anordnad övrig verksamhet
- Frivilliga uppdragstagare inkl väntjänst

Försäkringen gäller under fritid för:
- Elever i annan kommuns grund- och gymnasieskola inkl. anpassad grund- och gymnasieskola

Försäkringen omfattar läkarkostnader, tandkostnader, resekostnader, skadade kläder och glasögon, vanprydande ärr, merkostnader, medicinsk rehabilitering, tekniska hjälpmedel, medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och dödsfall.

Den som vill anmäla en skada gör det direkt till försäkringsbolaget via deras hemsida.

Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm
www.svedea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: skadorforetag@svedea.se
Telefon: 0771-160 199

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Beov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxiresorna beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.

Elever i gymnasieskola Karlstad kommun

Försäkring för elever i Karlstad kommun

Kommunförsäkring

Kommunförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring och täcker bland annat allrisk-, egendoms-, dator-, maskin-, utställnings- och ansvarsförsäkring.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är tecknad via Europeiska. Den gäller för anställda, praktikanter, förtroendevalda och elever.

Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring.

Kontakt

Kommunteknik och service, telefon 054-17 20 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av