Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Försäkringar

Kommunen har försäkringar till skydd för människor och egendom inom vår verksamhet. Kontakta respekive bolag vid skada.

Olycksfallsförsäkring

OBS. nytt försäkringsavtal från 2022. Information kommer.

Den kollektiva olyckfallsförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer: 512265-4.2
Avtalstid: 2021-01-01-2021-12-31

Försäkringen omfattar läkarkostnader, tandkostnader, resekostnader, skadade kläder och glasögon, vanprydande ärr, merkostnader, medicinsk rehabilitering, tekniska hjälpmedel, medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och dödsfall.

Den som vill anmäla en skada gör det direkt till försäkringsbolaget via deras hemsida.

Protector Försäkring
www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Beov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxiresorna beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.

Elever i gymnasieskola Karlstad kommun

Försäkring för elever i Karlstad kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunförsäkring

Kommunförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring och täcker bland annat allrisk-, egendoms-, dator-, maskin-, utställnings- och ansvarsförsäkring.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är tecknad via Europeiska. Den gäller för anställda, praktikanter, förtroendevalda och elever.

Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring.

Kontakt

Kommunteknik och service, telefon 054-17 20 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av