Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Ansök eller säg upp plats

För att få plats i den kommunala förskolan måste du ställa ditt barn i kö senast fyra månader före den dag du vill ha en placering.

Ansök om plats

Barn som fyllt ett år och har föräldrar som arbetar, studerar, är arbetslösa  eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till barnomsorg.

Du söker plats via vår e-tjänst, du kan också använda vår blankett som du hittar i vår e-tjänstportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Mellan v. 25-32 genomförs ingen inskolning på våra förskolor

 

E-tjänsten

Du kan ansöka om plats via vår e-tjänst, där kan du själv ange önskemål om vilken förskola du önskar plats på i ansökan, det skriv du i Extra information -Önskad plats. För en smidigare hantering uppge även inkomst för vårdnashavare under samma rubrik.

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift.

Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter skriftlig begäran. 

Väntetid och förtur

Väntetiden beräknas från ködatum. Förtur beviljas inte. Barn, som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling, i form av förskola, ska erbjudas plats skyndsamt.

Uppsägning av plats

För att säga upp en plats kan du använda vår e-tjänst eller blankett som finns i e-tjänsteportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid sjukskrivning hos förälder med barn 1-5 år mer än två veckor, erbjuds 15 tim/v.

Vid sjukskrivning/arbetslöshet/föräldraledighet hos förälder med barn 6-12 år får platsen behållas till kommande månadsskifte varefter placeringen upphör.

Uppsägningstiden är två månader och avgift debiteras under uppsägningstiden.

Kontakt

Frågor om ansökan, kö, placering, schemaändring etc besvaras av förvaltningshandläggare Josefin Grönkvist, tel 054-17 20 84
e-psot: josefin.gronkvist@forshaga.se.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-15 av

Gå direkt till

E-tjänsteportalen

 

Kontakt

Förvaltningshandläggare
Josefin Grönkvist,
tel 054-17 20 84
e-psot: josefin.gronkvist@forshaga.se.

Sidan uppdaterad:

2019-05-15

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00