Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Avgifter och regler förskola

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Forshaga kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Allmän förskola

Allmän förskola är en avgiftsfri vistelse, 15 timmar/ vecka. Avgiftsfritt 15 timmar i veckan gäller från hösten det år som barnet fyller 3 år, och måste anmälas till kommunen i god tid innan. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider. Barn i allmän förskola, som har behov av mer än 15 timmar/vecka, får avgiften reducerad med 27 %.

Läs mer om allmän förskola här

Plats i två kommuner

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda en förskoleplats. Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få en plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner. För att Forshaga kommun ska kunna erbjuda plats till ett barn som har växelvis boende i olika kommuner, måste båda vårdnadshavare vara överens om placeringen.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

Öppettider

Förskola erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:00-18:00.
Under fem dagar per år har verksamheten tid för gemensam kompetensutveckling. Alternativ verksamhet erbjuds då barnen på någon förskola i Forshaga kommun. Meddelande av omsorgsbehov dessa dagar ska anmälas en månad innan via mejl till rektor för förskolan.
Barn som har ett regelbundet behov av omsorg 05:30-06:00 samt 18:00-22:30 kan ansöka om plats på Gullvivans förskola.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid på Gullvivan görs via e-tjänst och ska kompletteras med intyg från arbetsgivare samt aktuellt schema. Läs mer om förskola vid obekväm arbetstid

Midsommarafton, julafton och nyårsafton samt röda dagar har förskolan stängt.

Lämning och hämtning

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets lämning till och hämtning från verksamheten. Om någon annan vuxen än vårdnadshavaren ska lämna/hämta barnet ska detta meddelas till förskolan. Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos som avgör vilken vuxen som ska lämna och hämta barnet.

Avgifter och regler

Se reglerna i sin helhet i dokumenten i högerspalten.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av