Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Allmän förskola

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (motsvarande 525 timmar/år enligt 8 Kap. 4§ Skollagen).

I Forshaga kommun följer allmän förskola grundskolans läsårstider, vilket innebär att under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov är barnet ledigt. Finns behov av barnomsorg även på lov gäller ordinarie taxa under den perioden. Det måste i så fall meddelas till kommunens handläggare så avgift kan utgå.

Allmän förskola erbjuds oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Asylsökande barn och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd som inte är folkbokförda i landet anses ändå som bosatta här och har därmed rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Tid för allmän förskola

Tid för allmän förskola är antingen 09:00-14:00 tisdag-torsdag eller 08:30-11:30 måndag-fredag. Andra tider kan beslutas i samråd med ansvarig rektor.

Reducerad avgift allmän förskola

Om barnet redan går i förskolan på mer än 15 timmar/vecka sker ingen förändring varken i verksamheten eller med tider, det är bara avgiften som påverkas. Avgiften reduceras med 27% från och med skolterminens start det året barnet fyller tre år. Detta sker per automatik och är inget som man behöver ansöka om.

Anmälan om avgiftsfri allmän förskola för barn som har plats i förskola

För barn i åldrarna 3-5 år som har en förskoleplats och vars vistelsebehov är upp till 15 timmar/vecka, måste vårdnadshavare anmäla behov av avgiftsfri allmän förskola via e-tjänst på www.forshaga.se. Markera i anmälan att den gäller avgifstfri allmän förskola. Observera att anmälan skickas in på samma sida som ordinarie ansökningar om förskola skickas in.

Inkommer ingen anmälan skickas faktura enligt ordinarie taxa. Ansökan måste vara handläggaren tillhanda senast 2 veckor innan det skall börja gälla. Anmäl här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om avgiftsfri allmän förskola för barn som inte har plats i förskola

De barn som inte redan har någon plats men vill börja i avgiftsfri allmän förskola måste skicka in en ordinarie ansökan om förskola 4-6 månader innan önskad inskolningsstart. Markera i ansökan att den gäller avgiftsfri allmän förskola. Barnet kommer då stå i ordinarie kö till förskolan. Vårdnadshavare ansöker om behov av avgiftsfri allmän förskola via e-tjänst på vår webbplats. Ansök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut av avgiftsfri allmän förskola

Beslut om avgiftsfri förskola fattas som regel till att gälla 12 månader.  Därefter måste vårdnadshavare anmäla på nytt för att ha fortsatt avgiftsfri allmän förskola. Finns önskemål om period annat än 12 månader, ange datum i fritexten i anmälan/ansökan.

Behov av förändring av fattat beslut måste meddelas till handläggare. Om kommunen inte har blivit informerad om att barnet går upp i tid kommer avgift för tiden utgå retroaktivt så snart det kommit till kommunens kännedom


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av