Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Tid och schema i förskola

Vårdnadshavarens sysselsättning styr vilken tid barnet kan vara på förskolan. Tillåten närvarotid på förskolan är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, sover före eller efter nattarbete eller är sjukskrivna, samt restid.

Barnets schema i förskolan

När du har fått plats för ditt barn ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara i förskolan.

Du får räkna med den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Det är alltså barnets hela närvarotid som ska stå på schemat. Schemat lämnas in via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schema vid oregelbundna arbetstider

Om du har så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg, ta då kontakt med handläggare på förvaltningen för att lämna ett obestämt schema där du skriver hur många timmar per vecka ditt barn kommer att behöva.

Personalen på avdelningen behöver dock ha ett schema vecka för vecka för att kunna planera sitt arbete.

Ändring av tider

Om ändringen bara är tillfällig lämnar du ett nytt schema till avdelningen. En sådan ändring påverkar inte din avgift. Om ändringen gäller mer än 2 veckor ska du lämna ett nytt schema.

Schema vid ledighet

Tillfälliga ledigheter ska inte läggas in i schemat och ger inte heller lägre avgift. Personalen på avdelningen behöver få information om barnets ledighet.

Tid i förskola

Arbete

Du får ha ditt barn i förskola under den tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete. Om du arbetar oregelbundna tider med ledighet en hel vecka i följd har ditt barn rätt att vara på förskolan 15 timmar den lediga veckan.

Studier

Barnets tid i verksamheten bestäms av studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg från utbildningsanordnaren ska lämnas till rektor för förskolan vid förfrågan

Föräldraledig

Ett förskolebarn som får ett nytt syskon har rätt till samma tillsynstid som tidigare upp till en månad efter att det nya syskonet fötts. Rätt till samma tillsynstid som tidigare gäller också om mamman är helt eller delvis ledig en tid innan förlossningen (graviditetspenning). I övrigt under föräldraledighet gäller rätt till plats för äldre syskon 15 tim/vecka (09:00-14:00 tisdag-torsdag eller 08:30-11:30 måndag-fredag).

Arbete/studier under föräldraledighet

En vårdnadshavare som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället för 15 tim/vecka välja närvarotid efter arbetstid eller studietid (exempel föräldraledig 50 % och arbete 50 % = rätt till 20 timmar/vecka).

Arbetssökande

När vårdnadshavare är arbetssökande har barn rätt till plats 15 tim/vecka (09:00-14:00 tisdag-torsdag eller 08:30-11:30 måndag-fredag).

Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingen räknas inte som arbetssökande utan barnet har då rätt till den tid som vårdnadshavaren behöver utifrån åtgärden.

Om vårdnadshavare arbetar deltid och är inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söker heltidsarbete får barnet vara i förskola och pedagogisk omsorg 7,5 tim/vecka utöver vårdnadshavarens arbetstid.

Sjukskrivning/sjukersättning/tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn

Den ordinarie tidsomfattningen gäller men kan utökas efter ansökan. Utökning av tid beslutas av rektor för förskolan och förläggning av tid sker i samråd med vårdnadshavare, förskolan och rektor.

Semester och lediga dagar

Under vårdnadshavares huvudsemester, ferier och vid längre ledighet ska även barnet vara ledigt från förskola. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln den att barnets närvaro följer den
vårdnadshavare vars platsvecka det är. Vid vårdnadshavares semester kan dock barnet vistas i förskola vid enstaka ledighetsdagar under perioden september-maj.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-09-09


Jenni Rosell-Hallerstedt
förvaltningshandläggare
054-172084