Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud från 7 juni
Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Läs mer om Bevattningsförbud från 7 juni

Barnhälsa

Barnhälsogruppen är en del av förskolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn. Samarbetet mellan kommun och barnhälsovården gäller barn i förskolan, 1 till 5 år.

Barnhälsogruppen är ett mötesplats för samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, förskolan och barnhälsovården i Forshaga. Vi arbetar i första hand förebyggande och framåtsyftande och vi menar att vi ser problem innan de uppstår, samt försöker undanröja hinder.

Vi arbetar också med stöd riktat mot barn inom förskolan i behov av särskilt stöd som till exempel sen språkutveckling eller funktionsnedsättning.

 

Vad är barnhälsogruppen till för?

Vi erbjuder professionellt stöd till dig som vårdnadshavare och ditt barn i vårt gemensamma ansvar för barnet. Samarbetet kring barnet sker med vårdnadshavarnas tillåtelse och i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolepersonalen har även möjlighet att få rådgivning i enskilt ärende där barnet kan vara anonymt. Fokus ligger på barnet och barnets behov. Genom gemensam och tidiga insatser vill vi främja:

  • goda villkor för barnet i hemmet och i förskoleverksamheten
  • att tidigt se barn som behöver stöd
  • professionella insatser
  • att du som vårdnadshavare och förskolans personal får stöd och vägledning

Vilka ingår i barnhälsogruppen:

  • förskolecheferna
  • sköterskor från barnhälsovården
  • samordnande specialpedagog inom förskola
  • psykologerna inom förskola/skola
  • representant från individ- och familjeomsorgen
  • samordnare för familjecentrum

Kontakt/ anmälan

Har du frågor om gruppen så kan du vända dig till Anneli Wall, specialpedagog inom förskola.

E-post: anneli.wall@forshaga.se

Direktnummer: 054-17 23 43


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av