Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Förskolor

Förskoleverksamheten ska ge första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Förskolan jobbar efter olika styrdokument;

  • Skollagen
  • Lpfö (Läroplan för förskolan)
  • Barnkonventionen

All personal inom Forshaga kommuns förskolor har gått fortbildningarna; - ICDP (International Child Development Programme) Ett relationsorienterat och empatibaserat program om vägledande samtal.

Stödmaterial i förskolan genom SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut ett stödmaterial som skall

Förskolorna i Forshaga kommun arbetar efter olika fokus- /utvecklingsområden. Hur dessa ser ut baseras på områdets behov och situation.

Kommunikation och dokumentationsverktyget för alla förskolor är plattformen InfoMentor. https://www.infomentor.se/forskolan/

Har du frågor om ansökan, kö, placering eller schemaändring kan du kontakta vår förvaltningshandläggare
Jenni Rosell Hallerstedt, tel 054-17 20 84
e-post: jenni.rosell-hallerstedt@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av