Till starsidan
Till starsidan

Lekcenter

Förskolan Lekcenter ligger i centrala Forshaga.

Verksamhet

Vi lägger stor vikt vid relationer och arbetar för att främja ett positivt samspel mellan barnen och mellan barn/ vuxna. Vi står för ett positivt förhållningssätt där vi uppmuntrar och stöttar varandra. Vi jobbar aktivt med att vara närvarande vuxna som är lyhörda för barnens behov och önskemål. Att vara delaktiga och få ta ansvar efter sin egen förmåga och mognadsnivå tycker vi är viktigt för barnen. Vi är flexibla och försöker anpassa miljön efter barnens intressen och utveckling. Vi arbetar med olika slags material tillsammans med barnen för att stimulera nyfikenhet och fantasi.

På avdelningarna arbetar pedagogerna ofta i smågrupper utifrån olika teman. För tillfället använder sig de två småbarnsavdelningarna av språkutvecklingsmaterialet ”Babblarna” och även avdelningen Villa Villekulla jobbar med tema ”Språk” utifrån Bornholmsmodellen. I temat får vi bland annat in språkutveckling, musik/sång, dans/motorik, matematik (färg, form m.m.) naturvetenskap/utevistelse och det sociala samspelet. Språkstimulans är en naturlig del av verksamheten. I vardagliga situationer som lek, matsituationerna, vid påklädning m.m. sätter vi ord på det vi gör för att utveckla språkförståelsen. Vi använder oss även av tecken som stöd i stor utsträckning för att stimulera språkutvecklingen ytterligare.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet. Vi är ute varje dag i alla väder. Vi utnyttjar även vårt centrala läge och tar ofta ”barn-bussarna” och går iväg på olika utflykter i närområdet, t.ex. till skogen, biblioteket, gympan eller någon lekplats i närheten.

Alla avdelningar har egna iPads som vi bland annat använder som stöd för den pedagogiska dokumentationen.

Avdelningar

På Lekcenters förskola så är vi tre avdelningar där all personal är utbildade förskollärare. Vi lägger upp våra verksamheter utifrån förskolans läroplan (Lpfö).

Lönneberga och Mattisborgen tar emot barn i åldern 1-3 år och på Villa Villekulla går de lite äldre barnen i åldern 3-6 år. Våra tre avdelningar är i nyrenoverade lokaler.

Gula villan:

Kontakt

Adress: Europavägen 1 B-E,  667 32 Forshaga Telefon:
Lönneberga 054-17 22 33
Mattisborgen 054-17 21 81
Villa Villerkulla 054-17 22 32

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-26