Till starsidan
Till starsidan

Gula villan

Centralt i Forshaga ligger förskolan i Gula villan.

Här erbjuds förskoleverksamhet för de äldre barnen.

Vår grundtanke här på Gula Villan är att vi ska ha en lärorik, utmanande och rolig verksamhet och som utgår från vår läroplan. Vi eftersträvar ett tillåtande klimat där barnen kommer till tals och kan påverka sin förskolemiljö. Vi lägger stort fokus på att anpassa miljön och aktiviteterna efter barnens intressen. Värdegrundsarbete och demokrati är centrala delar i vår verksamhet. Vårt arbetssätt bygger på klara rutiner och en tydlig struktur vilket gör barnen trygga.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen som är ett arbetsmaterial för att stimulera språkutvecklingen. Andra arbetsområden är naturkunskap, matematik, teknik, skapande, musik och rörelse.

Kontakt

Adress: Europavägen 1A, 667 32 Forshaga

Telefon: 054-17 21 04

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-26