Till starsidan
Till starsidan

Modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

Sverige utvecklas mer och mer till ett mångkulturellt land. Många barn och ungdomar växer upp i familjer som pratar flera språk. Det är en fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Modersmålet har stor betydelse för barns identitet och självkänsla. Det är också grunden för barns förmåga till inlärning. Barn lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

När du ansöker om plats i förskola/familjedaghem (e-tjänst eller blankett) är det viktigt att  du kryssar för om ditt barn har annat modersmål än svenska.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-26