Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Ansökan och uppsägning fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem måste du ansöka om plats. Lika viktigt är det att du meddelar i god tid om du vill säga upp din plats.

Ansökan

Ansökan för skolbarnsomsorg (fritidshemsplats) görs via e-tjänst och ska vara handläggaren tillhanda senast 2 veckor innan önskad placering

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit till handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Om
eleven inte längre har behov av skolbarnomsorg lämnar du en uppsägning senast två månader före eleven sista dag i verksamheten. När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.

Om platsen delas av vårdnadshavarna ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. Den ena vårdnadshavaren kan säga upp sin del och den andre vårdnadshavaren blir då ensam platsinnehavare.
Vid uppsägning av plats avseende perioden juni – augusti får ny placering inte påbörjas inom Forshaga kommuns drivna förskolor och fritidshem före 1 september samma år.

Föräldraledig och sjukskrivning

Platsen SKA sägas upp vid föräldraledighet och arbetslöshet och får då behållas till kommande månadsskifte. Om platsen sägs upp på grund av sjukskrivning i samråd med rektor, får den behållas till månadsskiftet.

Från förskola till fritidshem

Inför start i förskoleklass får alla barn hemskickad en blankett med information. Vid byte från förskola till fritidshem behöver ingen uppsägning göras efter att du ansökt om fritidshemsplats vi kommunens e-tjänster. Placeringen löper då utan avbrott. Ur avgiftssynpunkt sker övergången mellan förskola och fritidshem 1:e augusti varje år. I praktiken beslutar dock förskola och fritidshem gemensamt när övergången ska ske.

Om fritidshem inte är aktuellt vid skolstarten ska platsen på förskolan sägas upp. Om förskoleplatsen sägs upp under sommaren innan skolstart kan plats på fritidshem påbörjas från 1:e september. Vårdnadshavarna måste i dessa fall ansöka om fritidshem.

Placeringsdatum mellan vecka 27-31

Om önskat placeringsdatum inträffar mellan vecka 27-31, skjuts datumet fram till vecka 32 (efter sommaruppehållet). Det kan förekomma andra inskolningsveckor beroende på skola. Inga nyplaceringar görs under dessa veckor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-01-21