Till startsidan
Till startsidan

Grundskola

Grundskolan består av nio läsår och varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Grundskolan är till för alla barn mellan 7 och 16 år. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns bland annat den obligatoriska särskolan.

De allra flesta skolor i Sverige är kommunala. Det innebär att det är kommunen som är huvudman för verksamheten.

Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar har även rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola. Fristående skolor är öppna för alla och måste vara godkända av Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Allmän information om verksamheterna hittar du på Skolverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka sina barn i skolbarnsomsorgen och skolan. Föräldrarepresentanter bjuds regelbundet in till rektors samråd/samrådsgrupp. Föräldramöten och utvecklingssamtal sker varje termin. Utvecklingssamtal genomförs mellan lärare, elev och vårdnadshavaren som har möjlighet att få ta del av materialet i förväg.

Inom varje skolform och skolområde finns en likabehandlingsplan. Planen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska också beskriva hur man arbetar förebyggande. Den följs upp varje termin och utvärderas varje år.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Skolelever springer i i skola

Sidan uppdaterad:

2024-02-29