Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Betyg och bedömning

Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter när det gäller att följa elevens kunskapsmässiga utveckling.

Det är viktigt att eleven är väl medveten om målen för sitt lärande , vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i arbetet. Läraren ska därför arbeta aktivt med att tydliggöra mål, följa upp elevens lärande och ge återkoppling som hjälper eleven framåt – försäkra sig om att varje enskild elev nål målen eller är på våg att uppnå målen för ämnet

 

Från och med årskurs 6 får elever betyg i slutet av varje termin.

Betygen är en sammanställning av elevernas kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven som står i läroplanen (Lgr11.)

I slutet av årskurs 9 och i slutet av sista terminen i gymnasieskolan får eleverna slutbetyg. Det är slutbetyget eleverna använder för att söka sig vidare till gymnasieskolan samt till högre studier.

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är:

  • A (högsta betyg) till E (lägsta betyg)
  • F (icke godkänt) 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av