Till starsidan
Till starsidan

Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning

Läsårstiden är samma som för grundskolan. Elever i förskoleklass får skolskjuts till och från skolan. Under fyra veckor på våren får eleverna gratis simundervisning.

Skall ditt barn börja förskoleklass till hösten och du har frågor kontaktar du Jenni Rosell Hallerstedt på telefon 054-172084

Förskoleklassen i Forshaga kommun

Förskoleklassen finns i nära anslutning till grundskolans lokaler. Viss samverkan sker mellan förskoleklass och de lägre åren i skolan.

Vill du veta mer, kan du ringa rektorn i ditt skolområde:

Skolområde Ullerud
Maritha Schölin-Hagström 0552-447 03 och Jennie Lindman 0552-447 02

Skolområde Grossbol
Catharina Jonsson 054-17 22 77 och Jenny Carlaby 054-17 22 96

Skolområde Skived
Malin Ängerteg 054-17 22 65 och Mikael Lönn, 054-17 22 86

Skolområde Forshaga Lärcenter
Maria Johansson 054-17 22 44

Närhetsprincipen.

Forshaga kommun använder sig i huvudsak av närhetsprincipen vid skolplacering. Det innebär att barnet har rätt att gå i en skola nära hemmet. I Forshaga ligger skolenheterna i södra delen av kommunen relativt nära varandra och skulle kunna gälla som skolenhet för de allra flesta av barnen. Kommunen ska i sådana lägen beakta barnets ålder, avstånd och trafiksituation mellan hemmet och skolan.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02