Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning

Läsårstiden är samma som för grundskolan. Elever i förskoleklass får skolskjuts till och från skolan. Under fyra veckor på våren får eleverna gratis simundervisning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-19 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00