Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning

Läsårstiden är samma som för grundskolan. Elever i förskoleklass får skolskjuts till och från skolan. Under fyra veckor på våren får eleverna gratis simundervisning.

Ska ditt barn börja förskoleklass till hösten och du har frågor, kontakta Jenni Rosell Hallerstedt på telefon 054-17 20 84.

Förskoleklassen i Forshaga kommun

Förskoleklassen finns i nära anslutning till grundskolans lokaler. Viss samverkan sker mellan förskoleklass och de lägre åren i skolan.

Vill du veta mer, kan du ringa rektorn i ditt skolområde:

Skolområde Nedre Ullerud
Marina Edman-Hellgren
Telefon: 0552-447 02

 

Skolområde Grossbol
Therese Jahnke
Telefon: 054-17 23 66

Skolområde Skived
Mikael Lönn
Telefon: 054-17 22 86

Skolområde Forshaga Lärcenter
Maria Johansson
Telefon: 054-17 22 44

Närhetsprincipen.

Forshaga kommun använder sig i huvudsak av närhetsprincipen vid skolplacering. Det innebär att barnet har rätt att gå i en skola nära hemmet. I Forshaga ligger skolenheterna i södra delen av kommunen relativt nära varandra och skulle kunna gälla som skolenhet för de allra flesta av barnen. Kommunen ska i sådana lägen beakta barnets ålder, avstånd och trafiksituation mellan hemmet och skolan.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av