Till startsidan
Till startsidan

Ansökan och uppsägning fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem måste du ansöka om plats. Lika viktigt är det att du meddelar i god tid om du vill säga upp din plats.

 

Ansökan för skolbarnsomsorg (fritidshemsplats) görs via e-tjänst och ska vara handläggaren tillhanda senast 2 veckor innan önskad placering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit till handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Om
eleven inte längre har behov av skolbarnomsorg lämnar du en uppsägning senast två månader före eleven sista dag i verksamheten. När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.

Om platsen delas av vårdnadshavarna ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. Den ena vårdnadshavaren kan säga upp sin del och den andre vårdnadshavaren blir då ensam platsinnehavare.
Vid uppsägning av plats avseende perioden juni – augusti får ny placering inte påbörjas inom Forshaga kommuns drivna förskolor och fritidshem före 1 september samma år.

Platsen SKA sägas upp vid föräldraledighet och arbetslöshet och får då behållas till kommande månadsskifte. Om platsen sägs upp på grund av sjukskrivning i samråd med rektor, får den behållas till månadsskiftet.

Vid byte från förskola till fritidshem behöver ingen uppsägning göras om du ansökt om fritidshemsplats via kommunens e-tjänster. Placeringen löper då utan avbrott. Om fritidshem inte är aktuellt vid skolstarten ska platsen på förskolan sägas upp.

Ur avgiftssynpunkt sker övergången mellan förskola och fritidshem 1:e augusti varje år. I praktiken beslutar dock förskola och fritidshem gemensamt när övergången ska ske.

Om förskoleplatsen sägs upp under sommaren innan skolstart kan plats på fritidshem påbörjas från 1:e september. Vårdnadshavarna måste i dessa fall ansöka om fritidshem.

Om önskat placeringsdatum inträffar mellan vecka 27-31, skjuts datumet fram till vecka 32 (efter sommaruppehållet). Det kan förekomma andra inskolningsveckor beroende på skola. Inga nyplaceringar görs under dessa veckor.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av