Till startsidan
Till startsidan

Gymnasieteamet

Att börja på gymnasiet är en stor omställning för många elever, men för vissa kan det upplevas svårare än för andra. Vi i gymnasieteamet finns här för att underlätta övergången men vi kan också finnas som stöd när du ska ansöka eller under tiden du går på gymnasiet.

I gymnasieteamet arbetar gymnasiesamordnare och ungdomscoach. Vi har också ett samarbete med kommunens ungdomssamordnare. Vårt uppdrag är att hitta, följa och stötta de elever i kommunen som riskerar att inte nå hela vägen fram till en gymnasieexamen. Vårt mål är att så många som möjligt ska gå klart sin gymnasieutbildning.

Genom att medverka vid högstadieskolornas vanliga överlämningar till gymnasieskolorna får ungdomscoachen ofta tidigt en känsla för när deras hjälp behövs.

Att du behöver stöd från oss kan bero på många olika saker. Vi anpassar våra insatser efter vad du behöver hjälp med. Det kan handla om att göra studiebesök på den nya skolan, planera hur du åker till skolan eller delta i samtal med din nya skola om vilka anpassningar du eventuellt behöver.Oftast är det skolan som tar in vår hjälp men du som elev eller vårdnadshavare kan också kontakta oss.

Även om du har börjat på en gymnasieskola i en annan kommun är du fortfarande ungdom i Forshaga kommun och vi har ett ansvar för uppföljning. Det kan handla om att följa din närvaro, dina resultat och hur du trivs på gymnasiet.

Det är alltid gymnasieskolan som ansvarar för anpassningar och stöd. Men om man som elev eller vårdnadshavare känner att man behöver extra stöd så kan man kontakta gymnasieteamet.


Om du avbryter dina gymnasiestudier är kommunen skyldig att erbjuda lämpliga insatser. Det kallas kommunens aktivitetsansvar och förkortas vanligtvis KAA. Genom KAA erbjuder kommunen insatser för ungdomar mellan 16–20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller gått ur gymnasieskolan utan en fullständig gymnasieexamen.

Insatserna är individuellt anpassade efter dina behov och syftar till att du ska ha möjlighet att påbörja eller återuppta din utbildning, eller annan sysselsättning som exempelvis praktik, kortare yrkesutbildningar eller stöd mot ett arbete.


Ta kontakt med oss!


David Karlsson - KAA
e-post: david.karlsson@forshaga.se
telefon: 054-17 21 60

Peter Johansson - ungdomscoach och förebyggande KAA
e-post: peter.johansson@forshaga.se
Telefon: 054-192426

Patrik Vennerström - Gymnasiesamordnare
e-post: patrik.vennerstrom@forshaga.se
Telefon: 054-172160

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-05-26