Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-02-22
Vi letar vattenläcka i Forshaga
Just nu är vattenförbrukningen på nätterna högre än normalt och vi misstänker därför en vattenläcka. Hör av dig om du ser något misstänkt!
Läs mer om Vi letar vattenläcka i Forshaga

Inackordering, reseersättning

Inackorderingsstöd kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste bo på skolorten.
Inackorderingsstödet är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Reseavståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 45 km samt ska den totala restiden mellan skolan och hemmet (tur och retur) uppgå till minst två timmar per dag. 

För stödet finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20. Du kan inte få både busskort och inackorderingsstöd.

Det är hos din hemkommun som du söker inackorderingsstöd när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingsstöd. 

Inackorderingsort och stöd

En förutsättning för att inackorderinggstöd ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten.

Ytterligare information lämnas av:

Grete Knapköyen, tel 054-17 20 86
E-post: grete.knapkoyen@forshaga.se

Ansökan skall skickas till:

Forshaga Kommun,
Barn och utbildningsförvaltningen
Box 93
667 22 Forshaga

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av