Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Regler och avgifter

Då du deltar i undervisning genom Kulturskolan betalar du en kursavgift samt eventuell instrumenthyra. Nedan kan du läsa mer om avgifter och regler för deltagande i Kulturskolans verksamhet.

Regler

Vilka kan delta i Kulturskolan?
Kulturskolans verksamhet vänder sig främst till barn och unga i Forshaga kommun mellan 6 och 19 år. I mån av plats tar vi även emot vuxna.

Hur gammal behöver jag vara för att kunna delta i de olika verksamheterna?
I regel kan man börja med instrumentspel från och med åk 2, men i mån av plats och om instrumentet tillåter kan man få starta tidigare.

Individuell sångundervisning ges till elever från åk 6. Från och med förskoleklass finns möjlighet att delta i kör.

Dansundervisning ges till elever från förskoleklass.

Bildundervisning och andra kortkurser eller tillfälliga grupper ges till barn i olika åldrar.

När kan jag ställa mitt barn i kö?
Du kan skicka in anmälan till Kulturskolan när som helst under året och oavsett barnets ålder.

Vilka är turordningsreglerna?
Barnen placeras i kö efter den ordning som ansökningarna kommer in.

Sökandeköerna är olika långa och väntetiden kan variera innan man blir erbjuden en plats. Tyvärr är det inte möjligt att ge någon säker prognos om väntetiden i kön men du blir alltid kontaktad när plats kan erbjudas.

Du som flyttat till Forshaga kommun och tidigare har deltagit i Kulturskola/Musikskola i annan kommun ges företräde i mån av plats.

Avgifter

Hur mycket kostar det att delta i Kulturskolans verksamheter?Avgiften för undervisning i Kulturskolan betalas terminsvis.

Undervisning i instrument eller sång kostar 500 kr per termin för första barnet, syskon betalar 75 % avgift. Kostnader för undervisningsmaterial, till exempel noter tillkommer.

Dansundervisning kostar 300 kronor per termin för första barnet, syskon betalar 75 % avgift.

Nya elever betalar full terminsavgift efter tre (3) undervisningstillfällen. Redan inskrivna elever betalar full terminsavgift efter terminens första (1) undervisningstillfälle.

Kortkurser och tillfälliga grupper kan ha annan avgift än de ovanstående.

Kan jag hyra instrument?
Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, trumpet, trombon, baryton, valthorn, klarinett, saxofon och tvärflöjt. Övriga instrument behöver man ha i samband med kursstart. Prata med din lärare så vet du vad som gäller för just dig.

Hur mycket kostar det att hyra ett instrument?
Att hyra ett instrument kostar 300 kr per termin.

Nya elever betalar instrumenthyra efter tre (3) undervisningstillfällen. Redan inskrivna elever betalar instrumenthyra efter terminens första (1) undervisningstillfälle.

Hyresinstrument återlämnas i samband med uppsägning av plats.

Undervisningen

Var sker undervisningen?
Musikundervisningen sker huvudsakligen i Kulturskolans lokaler på Lärcenter i Forshaga. Undervisning sker även på de andra skolorna i Forshaga kommun.

Dansundervisningen sker i Spegelsalen på Lärcenter i Forshaga.

Bildundervisningen sker i bildsalen på Lärcenter i Forshaga.

Hur långa och hur många lektioner är det?
Individuella lektioner är oftast 20 minuter långa. Lektionstiden för gruppundervisning varierar beroende på ämne samt på gruppens storlek.

Eleven kontaktas i samband med skolstart med information om första undervisningstillfället. Under läsåret följer sedan Kulturskolan i regel läsårstider, med lovdagar och studiedagar. Vid eventuella undantag informeras eleven av sin lärare.

Sjukanmälan och frånvaro
Sjukanmälan och annan frånvaro görs direkt till din lärare på telefon, sms eller e-post. Dessa uppgifter får du av din lärare i samband med kursstart.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-07 av

Sidan uppdaterad:

2020-01-07