Till startsidan
Till startsidan

Elevpraktik, PRAO

Forshaga kommun erbjuder 10 dagars prao för alla sina elever i årskurs 8. Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden och skapa förutsättningar för att de ska kunna skaffa sig de kunska­per och kompetenser som de kommer att behöva.

Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med andra. Att sa­marbete med företag och arbetslivet är särskilt viktigt.

Samverkan skola och näringsliv

Samverkan mellan skola och näringsliv stärker kvaliteten på skolan och gör den mer relevant. Det hjälper också eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Praoperioder är ett utmärkt redskap, de allra flesta eleverna ser den som ett bra tillfälle att pröva på ett yrke. Fördelarna med en arbetsplatsförlagd prao är att eleven får utföra sådana arbetsuppgifter som hör till en ”riktig” arbetsplats. Därigenom blir verksamheten fysisk och konkret på ett annat sätt än skolförlagda moment.

Eleven ges insyn i det vardagliga arbetets organisering, och kommer i direkt kontakt med såväl teknik och arbetsprocesser som kultur och de sociala koderna på en arbetsplats.
För företag är praktikperioden en unik möjlighet att lära känna framtida medarbetare och bät­tre förstå deras behov och intressen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-08-15