Till starsidan
Till starsidan

Specialpedagogik

Det kan finnas många olika orsaker till att barn och ungdomar behöver särskilt stöd, och alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver.

Många barn och ungdomar råkar under sin skoltid på svårigheter. Det kan till exempel handla om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter som gör det svårt att ta del av undervisningen/verksamheten. Vissa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd under en kort tid, andra under en längre tid.

Bestämmelser om särskilt stöd finns från förskolan upp till gymnasiet. De ser lite olika ut. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver särskilt stöd få det.

I grundskolan behöver frågan om särskilt stöd alltid utredas. Ibland kan en utredning göras snabbt och enkelt. I andra fall krävs det mer tid och kan då bli mer omfattande. När man har utrett klart kan ett åtgärdsprogram skapas.

Har du funderingar kring särskilt stöd?
Kontakta då din rektor eller förskolechef.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av