Till starsidan
Till starsidan

Vilket stöd finns det?

Särskilda stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har behov av.

Det kan till exempel innebära tydliga instruktioner, färdiga anteckningar, förlängd provtid eller alternativa lärverktyg (datorer, koncentrationshjälpmedel osv.)

Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

Barn- och elevhälsan

Barnhälsogruppen är en del av förskolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn. Samarbetet mellan kommun och barnhälsovården gäller barn i förskolan, 1 till 6 år.

Barnhälsogruppen är ett forum för samverkan mellan barnhälsovården, förskolan och socialtjänsten i Forshaga. Arbetet är i första hand förebyggande och framåtsyftande med syftet att se problem innan de uppstår, samt arbetar för att undanröja eventuella hinder innan de uppstår.

Vi arbetar även med stöd riktat mot barn inom förskolan som har behov av särskilt stöd som exempelvis sen språkutveckling, funktionsnedsättning eller liknande.

Elevhälsan (kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare, m.m.) har en central roll i de resurser som finns när det gäller medicinska, psykologiska, psykosociala insatser.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2022-05-02