Till starsidan
Till starsidan

Antagning

När du har skickat in din ansökan genomgås en antagning. Antagning innebär kontroll av dina behörigheter och förkunskaper, som leder till ett urval. Efter urvalet har gjorts får du ett antagningsbesked.

Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt.

Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

Om det finns fler sökande än antalet platser i kurser på grundläggande- och gymnasienivå gör vi ett urval bland de sökande.

3. Kapitlet
7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning å gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning om anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat rogram eller för annan behörighetskomplettering, eller
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 § skollagen (2010:800).

( Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning)

Du kommer får ett antagningbesked skickad hem till dig eller mailad innan kursen/utbildningen startar. Om du har blivit antagen får du också uppgift om när utbildningen börjar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av