Till starsidan
Till starsidan

Vård- och omsorgsutbildningar

Yrkesutbildningar inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsutbildningen 1500p

Vård- och omsorgsutbildningen innehåller kurser om totalt 1500 kurspoäng.

Efter genomgången utbildning på minst 1500 poäng får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege. Vård och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård- och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som:

  • Personlig assistent
  • Skötare
  • Vårdare
  • Undersköterska

Vårdbiträde 800p

Vårdbiträdesutbildningen innehåller 800 kurspoäng inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen. När du har godkända resultat i de kurser som ingår i utbildningen får du ett intyg från Vård och Omsorgscollege.

Efter studierna kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde. Om du vill studera vidare efter utbildningen kan du komplettera med fler kurser inom vård och omsorg och på det viset höja din kompetens

Behörighet/förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Studieformen "Närdistans"

Utbildningarna ges som s.k. ”närdistans”. Det kommer att erbjudas schemalagda lektioner i varje kurs varje eller varannan vecka. Några av lektionerna innehåller obligatoriska examinerande moment som du måste närvara vid.

Du använder vår webbaserade lärplattform att få stöd och hjälp i sina studier. Några av kurserna innehåller praktikperioder som kan vara obligatoriska moment i kursen.

Vård- och omsorgsutbildningen 1500p och Vårdbiträde 800p startar två gånger per år.

Fristående kurser

Om du vill läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller läsa enstaka kurser för att bredda din kompetens är du välkommen att söka kurser inom vård- och omsorgsutbildningen.

Innan du söker rekommenderar vi att du kontaktar vår studie- och yrkesvägledare för att göra en första studieplanering.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av