Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Behandlingsassistent 400 Yh poäng, Distans/Närstudier

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl som inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Kallelse till kursstart för dig som är antagen hösten 2020

Om du har antagits till utbildningen och tackat ja till din plats så behöver du som nästa steg ta del av information som du hittar via en av länkarna nedan. I informationen får du reda på vilka datum och tider som gäller för utbildningens första tid, samt vilken kurslitteratur du behöver köpa. Välj rätt länk för den utbildning du har antagits till:


Arbetsmarknad

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Enkäter till studerande 6 månader efter avslutad utbildning visar att ca 90 % har arbete inom området.

Yrkesroller och kompetens

- Yrkesroll 1 Behandlingsassistent/pedagog
- Yrkesroll 2 Boendehandledare/stödjare
- Yrkesroll 3 Integrationshandledare/pedagog

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • behandlingsarbetet utgår från evidensbaserad kunskap, sociala arbetets teorier och gällande lagstiftning
  • vara en förebild i arbetsgruppen och initiera ett professionellt förhållningssätt
  • uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag
  • vara medveten om sitt kompetensområde och andra professioners uppdrag i klientarbetet
  • kunna förmedla ett helhetsperspektiv i klientarbetet
  • synliggöra och reflektera över maktaspekten i klientarbetet
  • få klienten att använda sina egna resurser till ansvarstagande, lärande och förändring
Tidplan Forshaga Yrkeshögskola 2020 för Behandlingsassistent 400 YH-poäng
VeckaDatumHändelse
715/2Ansökningswebben öppnar via länk till yh-antagning.se på denna sida.
9-1624/2 - 17/4Kontinuerlig bearbetning av ansökningar. Bedömningar av reell kompetens görs kontinuerligt.
1615/4Sista ansökningsdag. Ansökningswebben stänger klockan 24:00.
1724/4Alla behöriga får inbjudan till särskilt prov del 1. Anmäl dig till ett provtillfälle på Yh-antagning.se. Välj önskad dag och tid.
183/5Sista dag för anmälan till särskilt prov del 1.
19-204-6/5Särskilt prov del 1 genomförs.
2111/5Inbjudan till särskilt prov del 2 skickas ut.
Anmäl dig till ett provtillfälle genom Yh–antagning.se
Välj önskad dag vid anmälan. Antalet platser är begränsat per dag.
2117/5Sista dag att anmäla sig till särskilt prov del 2.
2225/5
26/5
27/5
Särskilt prov del 2 genomförs. Genomförs digitalt de tider de sökande har anmält sig till.
231-5/6Vi bearbetar och sammanställer resultat från särskilt prov del 2.
2414/6Sista dag att komplettera ansökan med betyg.
2518/6Antagningsbesked skickas ut. Informationsbrev om tider för uppstart, kurslitteratur och välkomstbrev för antagna studerande kommer publiceras på denna webbsida.
2628/6Sista dag att tacka ja till erbjuden plats.Reservantagning påbörjas samtidigt.
26-37
Reservantagning pågår under dessa veckor.
35
Utbildningen startar med obligatorisk träff i Forshaga. Datum anges i informationsbrev för antagna.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-09-08 av

Sidan uppdaterad:

2020-09-08


Johan Ardhamre
systemadministratör
054-172242