Till startsidan
Till startsidan

Behandlingsassistent 400 Yh poäng, närstudier

Observera - Ingen planerad start av utbildningen behandlingsassistent 2024.

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl som inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Arbetsmarknad

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Enkäter till studerande 6 månader efter avslutad utbildning visar att ca 90 % har arbete inom området.

Yrkesroller och kompetens

- Yrkesroll 1 Behandlingsassistent/pedagog
- Yrkesroll 2 Boendehandledare/stödjare
- Yrkesroll 3 Integrationshandledare/pedagog

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • behandlingsarbetet utgår från evidensbaserad kunskap, sociala arbetets teorier och gällande lagstiftning
  • vara en förebild i arbetsgruppen och initiera ett professionellt förhållningssätt
  • uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag
  • vara medveten om sitt kompetensområde och andra professioners uppdrag i klientarbetet
  • kunna förmedla ett helhetsperspektiv i klientarbetet
  • synliggöra och reflektera över maktaspekten i klientarbetet
  • få klienten att använda sina egna resurser till ansvarstagande, lärande och förändring


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av