Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Behandlingsassistent 400 Yh poäng, Distans/Närstudier

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl som inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Arbetsmarknad

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Enkäter till studerande 6 månader efter avslutad utbildning visar att ca 90 % har arbete inom området.

Yrkesroller och kompetens

- Yrkesroll 1 Behandlingsassistent/pedagog
- Yrkesroll 2 Boendehandledare/stödjare
- Yrkesroll 3 Integrationshandledare/pedagog

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • behandlingsarbetet utgår från evidensbaserad kunskap, sociala arbetets teorier och gällande lagstiftning
  • vara en förebild i arbetsgruppen och initiera ett professionellt förhållningssätt
  • uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag
  • vara medveten om sitt kompetensområde och andra professioners uppdrag i klientarbetet
  • kunna förmedla ett helhetsperspektiv i klientarbetet
  • synliggöra och reflektera över maktaspekten i klientarbetet
  • få klienten att använda sina egna resurser till ansvarstagande, lärande och förändring
Tidplan Forshaga Yrkeshögskola 2021 för Behandlingsassistent 400 YH-poäng
VeckaDatumHändelse
715/2Ansökningswebben öppnar via länk till yh-antagning.se på denna sida.
8-15
Kontinuerlig bearbetning av ansökningar. Bedömningar av reell kompetens görs kontinuerligt.
1515/4Sista ansökningsdag. Ansökningswebben stänger klockan 24:00.
16
Bearbetning av ansökningar avslutas. Bedömning Reell kompetens - enstaka
1623/4Vid fler sökande än utbildningsplatser genomförs urvalsprov
Alla behöriga får injudan till särskilt prov del 1. Anmälan till provet görs på Yh-antagning.se
172/5Sista dag för anmälan till särskilt prov del 1.
18-19
Särskilt prov del 1 genomförs. Inbjudan särskilt prov, del 2.
2017/5Sista dagen att anmäla till särkilt prov. Anmälan görs på Yh-antagning.se Vid anmälan Välj dag. Antalet platser är begränsade per dag.
2125,26,27 samt ev 28/5Särskilt prov Steg 2. Obligatorisk närvaro Forshaga Lärcenter
23-24
Bearbetning och Resultat särskilt prov - Urval klart
2414/6Sista dag att komplettera sin ansökan med betyg.
2418/6Antagningsbesked skickas ut. Informationsbrev om tider för uppstart, kurslitteratur och välkomstbrev för antagna studerande kommer publiceras på denna webbsida.
2628/6Sista dag att tacka ja till erbjuden plats. Reservantagning påbörjas samtidigt.
26-36
Reservantagning pågår
34
Utbildningen startar med obligatorisk träff i Forshaga.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av