Till starsidan
Till starsidan

Behörighet och Examen

Här finns information om examen och vilken behörighet som krävs för att antas till utbildningen. Det finns också information om särskild förkunskap, reel kompetens samt urval.

Efter fullgjord utbildning med godkända resultat kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen med benämningen Yrkeshögskoleexamen Behandlingsassistent.

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

3 § För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.

4 § Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

Minst betyget E i Svenska 2/Svenska som andra språk eller motsvarande.

Minst betyget E i Samhällskunskap 1b eller motsvarande.

Saknas dokumentation gällande gymnasiala kurser görs en kunskapsprövning genom samtal och skriftliga prov som visar att sökande har faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande enligt 1-4 §§, får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen Förordning (2014:1098). Urvalet genomförs genom ett särskilt prov som utförs i två steg.

  • Steg 1 kan genomföras vid Forshaga Lärcenter eller som ett nätbaserat prov på distans.
  • Steg 2 genomförs vid Forshaga Lärcenter. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02