Till startsidan
Till startsidan

Visselblåsarfunktion

Forshaga kommuns visselblåsarfunktion finns för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden i Forshaga kommun.

Vår förhoppning är att anställda i Forshaga kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och med förtroende vänder sig till sin chef, överordnad chef eller någon annan av kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon upplever att det inte är möjligt att hantera en fråga öppet inom organisationen så kan man via Forshaga kommuns visselblåsarfunktion rapportera misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom kommunen. Den som gör en anmälan kan vara anonym, och hanteras av Lantero som är en extern och neutral aktör.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt.

Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats via länken nedan och fyller i ett formulär med relevant information.

Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, telefonnummer finns i länken nedan.

För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://lantero.report/forshagakommun

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden som finns på denna webbsida och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Visselblåsarfunktionen är endast avsedd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått kännedom om missförhållanden och som tillhör någon av följande personkategorier:

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Övriga invånare hänvisas att lämna sina synpunkter och misstankar om oegentligheter via e-tjänst Lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. Ärenden skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom kommunledeningskontoret, Forshaga kommun som ansvarar för utredning och uppföljning. Vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden sker utredning av extern part.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av