Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Demensspecialiserad undersköterska 200 Yh poäng, 2 år halvfart, Distans

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.


Arbetsmarknad

Behovet av kvalificerad personal inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom är stort och förväntas öka framöver. Demenssjukdom ökar och utveckling av nya arbetssätt och nationella riktlinjer inom området leder till ökade krav på den personal som arbetar närmast personen med demenssjukdom och dennes anhöriga. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet säkerställs att den leder till efterfrågad kompetens i vård- och omsorgsverksamheterna.

Yrkesroll och kompetens

Utbildningen leder fram till yrkesrollen Demensspecialiserad undersköterska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • Självständigt tillämpa och utveckla personcentrerad omvårdnad och omsorg av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i sjukdomens olika faser.
  • Skapa förutsättningar för livskvalitet och välbefinnande genom anpassningar av miljö och utveckling av det individnära vårdarbetet utifrån den enskildes behov och förutsättningar
  • Främja utveckling av vården och omsorgen genom tillämpning av evidensbaserad kunskap och handledning av kollegor i det vardagliga omvårdnadsarbetet
  • Uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag och vara en förebild i arbetsgruppen.
  • Självständigt och tillsammans i team arbeta för att utveckla stöd till anhöriga
Tidplan Forshaga Yrkeshögskola 2021 för Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng -

OBS! Med anledning av en utbildningssatsning för vårdpersonal har vi tilldelats ytterligare studieplatser vid Demensspecialiserad undersköterska och tar därför emot sena ansökningar.
VeckaDatumHändelse
715/2Ansökningswebben öppnar
8-15
Kontinuerlig bearbetning av ansökningar.Bedömningar av reell kompetens görs kontinuerligt.
172/5Sista ansökningsdag. Ansökningswebben stänger kl 24.00
17
Bearbetning av ansökningar avslutarBedömning Reel kompetens - enstaka
184/5Vid fler sökande än utbildningsplatser genomförs urvalsprov.Alla behöriga får inbjudan till särkilt prov del 1.Anmälan till provet görs på Yh-antagning.se
189/5Sista dagen för anmälan
19
Särskilt prov del 1 genomförs

14/5Inbjudan till särskilt prov, del 2
2017/5Sista dag att anmäla till särskilt prov. Anmälan görs på Yh-antagning.se Vid anmälan Välj dag. Antalet platser är begränsade per dag.
2125,26,27Samt ev28/5Särskilt prov del 2
23-24
Bearbetning och Resultat särskilt prov - Urval klart
2414/6Sista dagen att komplettera sin ansökan med betyg
2418/6Antagningsbesked lämnas utInformationsbrev för antagna studerande finns på hemsidan
2628/6Sista dagen att tacka ja till platsReservantagning påbörjas
26-36
Reservantagning pågår
33
Utbildningen startar med obligatorisk träff på skolan


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av