Till startsidan
Till startsidan

Yrkeshögskoleutbildning

Föjlande utbildningar finns vid Forshaga Lärcenter:

  • Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre 200 YH-poäng - Distans / Utbildningsstart 2024-08-19.

  • Behandlingsassistent 400 YH-poäng - Bunden (Närstudier)
    Observera - Ingen planerad start av utbildningen behandlingsassistent 2024.

  • Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng - Distans
    Observera - Ingen planerad start av utbildningen demensspecialiserad undersköterska 2024.

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Utbildningen leder till kompetens att ge kvalificerad vård och omsorg till äldre personer med stort vårdbehov. Den ger dig goda möjligheter att utvecklas i din roll som specialiserad undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i komplexa vårdsituationer.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som specialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter äldre personer med stora vårdbehov och deras anhöriga.

Behandlingsassistent

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningen leder till fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och personcentrerad vård. Den förbereder dig för rollen som specialiserad undersköterska där du tillsammans med andra och självständigt ska kunna tillämpa och utveckla personcentrerad vård med fokus på livskvalitet och välbefinnande samt främja utveckling av vården och omsorgen.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård och omsorgsverksamheter där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av