Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Bevattnings- och eldningsförbud
Bevattningsförbud i Forshaga kommun, gäller även abonnenter i Olsäter och norrut som får vatten från Hagfors kommun. Eldningsförbud gäller i hela Värmlands län.
Länk
Forshaga, barnkommun

Aktuellt

Evenemang

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00

">