Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Byggprojekt

En del av det som byggs i kommunen är byggnader som kommunen själv bygger och ansvarar för. Det är en del i kommunens arbete med att sköta sitt uppdrag gentemot invånarna. 

Det är kommunens fastighetsavdelning på kommunteknik och service som genomför byggprojekten som kommunen själv bygger. På fastighetsavdelningen ansvarar man för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. Det behöver inte alltid handla om att bygga nytt, utan kan betyda att man hyr in lokaler eller använder befintliga.

Fastighetsavdelningen bygger inte några kommersiella lokaler eller bostäder, utan det som byggs är knutet till kommunens verksamhet och uppdrag. 

Aktuella byggprojekt

Grossbolsskolan: om- och utbyggnad av matsal, kök, lokaler för skolsköterska. Färdigt juni 2019.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09

Sidan uppdaterad:

2019-05-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00