Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Gode män, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden söker personer som kan åta sig uppdrag som god man.

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, funktionshinder eller liknande  behöver hjälp med bevakande av rättigheter, ekonomisk förvaltning eller personlig omvårdnad.

Kommunen söker löpande efter personer som åtar sig uppdrag som förvaltare och förmyndare.

Gode män, förvaltare och förmyndare kallas med ett gemensamt namn för ställföreträdare och har rätt till ersättning i form av skäligt arvode.

För mer information kontakta överförmyndarkontoret, telefon 054-17 20 00

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-04

Sidan uppdaterad:

2019-10-04

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00