• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Gode män, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden söker personer som kan åta sig uppdrag som god man.

En god man bistår personer, som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, funktionshinder o.d. behöver hjälp med bevakande av rättigheter, ekonomisk förvaltning eller personlig omvårdnad.

Undantagsvis söker kommunen också efter personer som åtar sig uppdrag som förvaltare och förmyndare. Vi söker också gode män för ensamkommande barn.

Uppdraget är ideellt. Ställföreträdare har rätt till ersättning i form av skäligt arvode.

För mer information kontakta överförmyndarkontoret 054-17 20 00Informationsägare: Peder Stenbäck Chef för överförmyndarkontoret

Sidan uppdaterad:

2015-09-09 08.44
Informationsägare: Peder Stenbäck Chef för överförmyndarkontoret

Sidan uppdaterad:

2015-09-09 08.44

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00